Csapó vs. Botka = 40:40 - I. futam

Szeged politikai életét mostanság – a díjemelések mellett – Csapó Balázs kérdései, és a polgármester, Dr. Botka arra adott válaszai izgatják. Mindenki tud a tényről, hogy a kérdések föl lettek téve, és tudjuk, hogy meg is lettek válaszolva. De mik a kérdések? Mik a válaszok?

Botka László polgármester többször hangoztatott véleménye, hogy mivel közvetlenül választották meg, így a Város polgárai kíváncsiak az ő véleményére is. Polgármester Úr, ez így van, kíváncsiak vagyunk az önnek szóló kérdésekre, és az arra adott válaszaira.
Kíváncsiságunkat kielégítettük, és most közöljük, először lássuk az első 5 kérdést, és az arra adott 5 választ.

1. kérdés

Kinek, illetve milyen szervezetnek, testületnek a hatáskörébe tartozik jogsértés elkövetése esetén az ügy kivizsgálása, tárgyalása, felelősségre vonás:
1.1 a polgármester,
1.2 az alpolgármesterek;
1.3 a jegyző,
1.4 a bizottsági elnökök, és az
1.5 irodavezetők esetében

Válasz

A munkáltatói jögkör gyakorló hatásköre.

2. kérdés

Milyen kötelezettsége van a közgyűlés, a bizottsági ülések alkalmával jogsértés észlelése esetén:
2.1 a polgármesternek,
2.2 az alpolgárméstereknek,
2.3 a jegyzőnek,
2.4 a bizottsági elnököknek,
2.5 irodavezetőknek és
2.6 a Polgármesteri Hivatal jelenlevő dolgozóinak, különös tekintettel a jogi végzettségűekre

 Válasz

A polgármester felfüggesztheti a bizottság jogsértő határozatának végrehajtását. A 2.2 - 2.6 alatt nevesített személyeknek jelzési kötelezettsége van.

3. kérdés

Jogszerű-e "Az alakuló közgyűlés napirendi javaslata"-ban az "Egyebek" Című napirendi pont feltüntetésének mellőzése?

 Válasz

Igen, mivel a polgármester tesz javaslatot a napirendre.

4. kérdés

Jogszerű-e, hogy "Az alakuló közgyűlés napirendi javaslata"-ban feltüntetett 1., 2.1, 3., 6. napirendi pontokhoz nem kaptam meg (tudomásom szerint a többi képviselő sem) az előterjesztések anyagát?
Ha igen, ha nem, mindkét esetben kérem a vonatkozó jogszabály konkrét megnevezését és a jogszabály idézetét.

 Válasz

Jogszerű, mivel személyi kérdés esetén a javaslat szóban is előterjeszthető.

5. kérdés

Az alakuló közgyűlés 2.1 napirendi pontjához írásos anyagot készítettem, melyet másolatban mindegyik képviselőhöz szerettem volna eljuttatni. Az Ötv. 19. §-a (2) bek-nek e.) pontja értelmében "ügyviteli segítséget" kértem a jegyzőtől az anyag szétosztásához, melyet ő megtagadott. Van-e joga a jegyzőnek ezen fent említett segítség megtagadásához? Ha igen, milyen jogszabály alapján? Ha nincs, mi a következménye?

 Válasz

A 2.1 napirendi ponthoz kapcsolódó beadványának előzetes törvényességi véleményezésre történő bemutatása nem történt meg.

folyt. köv.