Csapó vs. Botka = 40:40 - III.futam

Megkésve egy kissé, de itt a következő "ötös" csomag. Az első öt itt, a második öt pedig itt olvasható. És még mindig nincs vége...

11. Kérdés

Igaz-e, hogy a gazdasági Igazgató kinevezésekor, és jelenleg sem rendelkezik a szükséges képzettséggel (többszöri Önkormányzati felszólítás ellenére sem)?

 Válasz

Igazgatói hatáskörbe tartozik a gazdasági igazgató kinevezése.

 12. Kérdés

A dolgozók és az érdekképviseletek tájékoztatása miért nem történt meg az átszervezésekről, felszámolásokról, átköltözésekről, tervekről stb.?

 Válasz

Nem történt átszervezés, s ha történni fog, a munkáltatói jog gyakorlójának kötelezettsége az egyeztetés.

13. Kérdés

Történt-e felmérés azzal kapcsolatban, hogy a szegedi betegek (a kórház ellátási kötelessége) milyen körülmények között, hogyan és mikor lesznek ellátva? (volumenkorlát, várólisták, EU.-s munkaidő szabályok, stb.)?

Válasz

Az egészségügyi finanszírozás koncentrációjával a betegek ellátása a klinikákon történik.

14. Kérdés

Igaz-e, hogy a szegedi lakosok hátrányba kerülnek és másodrangú betegek lesznek a saját városukban?

Válasz

A betegbeutalás változatlanul a Csongrád Megyei ÁNTSZ által jóváhagyott betegbeutalási rend szerint fog történni.

15. Kérdés

A felújított kórház jelenleg jobb körülményekkel rendelkezik a betegellátásra, mint a "lepusztult klinikai blokk (műtők állapota és felszereltsége)". Miért kell az átköltözést ilyen sürgősen végrehajtani, ahelyett, hogy megvárnánk az új központ felépítését?

 Válasz

A felújított kórházat a Szegedi Tudományegyetem az átvételt követően nem fogja kiüríteni.